Liceul Teoretic "Andrei Muresanu", Brasov

Adresa:
Str. Bisericii Sf. Nicolae, Nr. 1, Brasov
TEL.: 0268-472.993
FAX: 0268-472.995
 

Scurt istoric

   Să fie oare privilegiu mai înalt decât acela de a sta în vecinătatea imediată a celei mai vechi şcoli româneşti din ţară?

   Curtea Bisericii „Sfântul Nicolae''din Şcheii Braşovului păstrează vie şi azi fiinţa şcolii străvechi, a Primei Şcoli Româneşti ridicate la 1512 în lemn şi la 1597 în cărămidă. Biserica în sine, ca înălţare pe verticala spirituală şi arhitecturală, este un monument de o frumuseţe exemplară.

   Mai jos, pe strada care lega Cetatea veche de Şcheiul şi mai vechi, se înşiru ie câteva case a căror identitate, chiar dacă insuficient de vizibil fixate în spaţiu, e semn istoric.
   Casa Nicolae Teclu (inventatorul becului cu gaz), la nr. 41, Casa Ciurcu, la nr. 57, a unuia dintre cei mai valoroşi investitori şi susţinători ai culturii pe care i-a avut Braşovul de-a lungul timpului, Casa Şt.O.losif, la nr. 4, Casa Parohială a Bisericii Sf. Nicolae, Poarta Şchei, reconstruită în 1828 pe locul vechii porţi de aici, în linie cu Poarta Ecaterinei - singura păstrată în forma ei veche dintre porţile Braşovului. Fostul Gimnaziu Ortodox, ulterior Colegiul Naţional „Andrei Şaguna" e situat în vecinătate - în Groaveri, cum spuneau bătrânii. Biserica Sfintei Paraschiva de pe Strada Baiulescu adăposteşte mormântul poetului Andrei Mureşanu, al lui Andrei Bârseanu şi al lui Virgil Oniţiu.
   Foarte aproape, Bastionul Ţesătorilor, rămas azi una dintre fortăreţele cel mai puţin atinse de stricarea vremilor, restaurat şi devenit muzeu.

   Până în porţile Cetăţii şi-au îndeplinit rolul de instituţii culturale câteva şcoli distinctive pentru spaţiul braşovean: o şcoală săsească de fete (actuala Facultate de Silvicultură), una de băieţi - Gimnaziul „Johannes Honterus" (actuala Maternitate), două şcoli primare, o şcoală comercială, o şcoală normală românească de fete, o şcoală profesională de fete. Acesta este teritoriul în care stă şi azi, cu fruntea sus, Liceul „Andrei Mureşanu".

   Din luna mai a anului 1992, la propunerea noastra Ministrului Invatamantului a aprobat ca scoala sa poarte numele de “Andrei Muresanu”

   Andrei Muresanu (1816-1863), poet si publicist, colaborator apropiat a lui George Baritiu la presa brasoveana, autorul cunoscutei poezii “Un rasunet” devenita sub numele “Desteapta-te romane” imnul revolutionarilor de la 1848-1849, in prezent imnul nostru national.

Nivele de invatamant in liceul nostru

    1. Nivel prescolar – 2 grupe: 36 elevi

    2. Nivel primar – clasele I – IV: 8 clase 191 elevi

    3. Nivel secundar :
    Inferior - gimnaziu V – VIII: 11 clase 203 elevi
    Superior
 -ciclu inferior: IX – X: 8 clase 230 elevi
 -ciclu superior: cls XI – XII: 15 clase 426 elevi

 

Oferta educationala

An scolar 2005-2006:

- filiera vocationala – profil pedagogic: spec. invatator-educator
- filiera teoretica - profil socio-uman:
    - spec. filologie
    - spec. sociologie
- profil real: spec. matematica-informatica

An scolar 2006-2007

- filiera teoretica – profil uman: - filologie
- profil real: spec. matematica-informatica(14 locuri intensiv engleza)
 spec. stiinte naturale(14 locuri intensiv engleza)

 

Baza materiala

Unitatea noastră şcolară include urmatoarele corpuri de clădire:

    Corpul A (Clădirea Liceului) – are un numar de 16 săli de clasă plus 5 laboratoare (fizică, chimie, muzică, polifuncţional, informatică şi anexele acestora), precum şi 2 cabinete directori, 2 cabinete secretariat, arhivă, cabinet medical, cancelarie, cabinetul Consiliului elevilor, grupuri sanitare.

    Corpul B (Şcoala de Aplicaţie) – cuprinde un număr de 10 săli de clasă şi 1 laborator de biologie, precum şi cancelarie, bibliotecă, birou administraţie, birou contabilitate, cabinet metodic învăţătoare, grupuri sanitare. Corpul B este cuprins în programul de reabilitare a unităţilor şcolare începând cu anul 2005.

    De asemenea, în incinta corpului B se află şi cantina unităţii noastre şcolare, care cuprinde 2 săli de mese cu un număr de 100 de locuri unde servesc masa zilnilc elevii cazaţi în Internatul şcolii noastre.

    Grădiniţa liceului nostru datează din anul 1850 şi cuprinde 2 săli de clasă în care îşi desfăşoară activitatea 40 de elevi preşcolari în 2 grupe, precum şi vestiar, cabinet metodic, grup sanitar.

    Sala de educaţie fizică are o suprafaţă de 600 m2 şi este construită în anul 1985. Aceasta urmează să intre în reparaţie capitală în cursul anului 2006 cu fonduri de la Consiliul Local Braşov.

    Internatul a fost modernizat complet în anul 2004 prin Programul RICOP cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov. Internatul dispune de 32 de camere şi un număr total de 112 locuri unde sunt cazaţi atât elevi ai liceului nostru cât şi elevi din alte unităţi şcolare. În urma modernizării, cădirea internatului este dotată integral cu geamuri termopan, iar camerele sunt de tip „mini-garsonieră” de 3 locuri, cu grup sanitar propriu dotat cu chiuvetă, wc, cadă duş, gresie, faianţă – complet noi, precum şi mobilier complet nou în valoare de peste 900 milioane lei. Internatul mai dispune şi de o sală de studiu de 30 de locuri cu mobilier nou, precum şi de o sală de recepţie dotată cu mobilier de aşteptare (fotolii, mese, televizor), de asemenea noi, şi centrală proprie.

 

Cabinete si laboratoare

    - Laborator de chimie – de 30 de locuri, cu 10 mese de lucru, dotat cu: aparat de apă distilată, calculator, retroproiector, ecran de proiecţie, data display, substanţe chimice, vase de laborator, precum şi alte materiale şi mijloace didactice

 

    - Laborator de fizică (sală de clasă) – de 30 de locuri, dotat cu truse de fizică gimnaziu şi truse de fizică liceu

    - Laborator de biologie – de 36 de locuri, cu 12 mese de lucru, dotat cu: ierbare, preparate formolizate, mulaje (2 ale corpului omenesc, ale organelor interne, schelet, structura frunzei, a seminţei), 2 terarii (pădure de fag şi Delta Dunării), microscoape, truse de disecţie, lame şi lamele microscopice, diapozitive, diafilme, CD-uri, atlase etc.

    - 2 laboratoare de informatică:
    - un laborator cu o reţea de 16 calculatoare conectate la internet
    - un laborator alăturat cu o reţea de 26 de calculatoare

    - Cabinet de muzică - de 30 de locuri, dotat cu casetofon, casete, CD-uri, pian

    - Cabinet polifuncţional (de limbi străine) – de 30 de locuri, dotat cu: televizor, video, casetofon, combină, casete audio, casete video, CD-uri, retroproiectoare, ecran de proiecţie, folii, aparat diapozitive, mini-bibliotecă în limba franceză, Marea Enciclopedie LaRousse, dicţionare etc.

    - Sală de sport – cu o suprafaţă de 600 m2

    - Biblioteca: Unitatea noastră şcolară dispune de bibliotecă dotată cu un fond de carte de 19.339 cărţi inventariate, cuprinzând tot ce prevede programa şcolară plus lecturi suplimentare, precum şi manuale şcolare pentru clasele I-X pentru toate materiile şi pentru toţi elevii şcolii. Biblioteca şcolii noastre dispune de asemena de o sală de lectură de 20 de locuri, unde elevii pot studia în linişte.

Activitati extrascolare

    Corul “Melos”

   În inima oraşului acestuia sprijinit de munte, dincolo de efeme-ritatea vieţilor care îl cutreieră, o şcoală e efigie istorică. Identitatea şcolii noastre, de-a lungul timpului, au statornicit-o elevii şi profesorii ei. Muzica e un teritoriu care triumfă asupra tuturor „nopţilor" spirituale. Corul numit azi „Melos" întemeiază o vârstă a acestui lăcaş de cultură. Biografia lui e bogată în evenimente. Dar, oricât de puţin am memora din ea, glasul unanim şi tulburător e mai convingător decât orice palmares.
   L-au alcătuit de la început până azi eleve ale claselor de pedagogie. Unele dintre ele, absolvente deja, au continuat să cânte, la fel de devotate, în aceeaşi formaţie.
   în timp, corul acesta a devenit o formaţie de valoare autentică, omogenă şi unitară, cu un repertoriu tot mai vast şi variat: piese ro­mâneşti clasice şi contemporane, laice şi religioase. Profesorii Elena şi Ion Criveanu au condus şi însufleţit acest cor. Doi muzicieni pentru care scopul existenţei a fost împlinirea profesională.
   Dirijor cu o personalitate inconfundabilă, talent pedagogic şi artistic plin de vigoare, doamna prof. Elena Criveanu e centrul energetic al acestui corp de voci. Compozitor, acompaniator, profesor de instrument al cărui har a dăruit corului vigoarea expresiei, vitalismul cu poezia şi sensibilitatea a căror discreţie şi al căror tumult totodată au marcat o întreagă epocă a cântecului în acest liceu - domnul prof. Ion Criveanu a imprimat numele său în memoria câtorva generaţii.
   Corul „Melos" şi-a făcut auzit glasul nu doar în spectacole destinate publicului „intern" al şcolii noastre, ci şi în festivaluri iniţiate de Inspec­toratul Şcolar Judeţean - Braşov, de Aşezământul Cultural „Ţara Bârsei" (Centrul Cultural „Reduta"). Pe plan naţional, prezenţa sa a însemnat succese de felul:
• Concursul Naţional de Coruri Şcolare - secţiunea Şcoli normale, 1999, etapa naţională, Târgu-Mureş-PREMIUL I
• Concursul Naţional de Coruri Şcolare - secţiunea Şcoli normale, 2001, etapa naţională, Bucureşti - PREMIUL I
• 2000,Tîrgovişce, Bulgaria
• 2001, Ermioni, Grecia.
• Concursul Naţional de Coruri Şcolare - secţiunea Şcoli normale, 1997, etapa naţională, Deva-PREMIUL I
   Schimburile culturale cu alte coruri - adulte, uneori mai experimen­tate şi mai puternice numeric -, în faţa cărora Corul „Melos" a avut o prestaţie excepţională - au reprezentat o formă de recunoaştere a valorii sale. Aşa au fost: schimbul cu corul feminin „Christina Morfova" din Sofia, dirijat de prof. Lilia Gjuleva -10-14 mai 2001; concertul comun a avut loc în sala festivă a Colegiului Naţional „Andrei Şaguna"; la fel, schimbul cultural cu corul mixt din Ermioni, Grecia, dirijat de Takis Maniatis - 21-25 martie 2002, la Cercul Militar din Braşov, în Sala Coloanelor.
   Concertele susţinute de Corul „Melos" constituie un palmares: în 23-28 oct. 2002, în Insula Evia din Grecia, la invitaţia Mitropoliei - concert de muzică religioasă în Biserica Sf. Dumitru Procopi; în iulie 2003 la Mitropolia Lamia - Grecia; în 2004, la Catedrala Ortodoxă din Piaţa Sfa­tului - Braşov, apoi în sala festivă a Colegiului Naţional „Andrei Şaguna" - concert destinat reprezentanţilor Asociaţiei Europene de Cânt Coral „A Coeur Joie" - 16 oct. 2004; în 13-14 nov. 2004 participare la Festivalul Internaţional de Coruri de la Salonic-Grecia.
   Corul „Melos" a înregistrat două CD-uri: Vivat muzica (aprilie 2003) şi O, ce veste minunată (decembrie 2003). în sept. 2002 corul a înre­gistrat 6 piese ale compozitorului Vassilis Makridis pe un disc de autor, alături de alte coruri din Braşov.
   In anul 2005 Corul “Melos” A reprezentat brasovul in Viena la Zilele Culturii Vieneze si in 2006 va reprezenta liceul nostru in Franta
   Anual, corul iese în scenă de 4-6 ori. Concerte de colinde, Concert de primăvară, Concert de Paşte, Concertul absolvenţilor, programul din cadrul Zilelor Liceului.
   Toate acestea sunt istoria şi autentificarea prezentă a corului „Melos". Vibraţia emoţională, dorurile în veşnic tumult, semnele marilor frământări sufleteşti, „ieşirea prin Cer" au fost posibile numai cu talent şi pasiune.
   Corul „Melos" ispiteşte zodiile ca să nu devină trecut. O mie de elevi sunt şansa lui...

Revista scolii

- Elevii liceului editează o revistă cultural-literară, „Excelsior", şi ziarul bilunar „Impact".

Alte activitati extrascolare

Vizite la muzeele brasovene:
- Casa Muresenilor( colectia de evantaie, expozitia de instrumente musicale, concursul “Ziua Unirii”)
- Muzeul de Istorie
- Muzeul Prima Scoala Romaneasca
- Biserica Neagra
- Vizionari de concerte si spectacole:
   
Teatrul Dramatic Brasov
   
Centrul Cultural Reduta
   
Teatrul de opera si operetta
   
Concert simfonic “Suita de Dansuri” – Filarmonica Gh. Dima Brasov
- Trupa Ecologista Andrei Muresanu – T.E.A.M- activitati pe teme ecologice
- Ziua Internationala a Marii Negre – simpozion – octombrie
- Activitatea “Halloween”
- Concert de colinde cu corul scolii – decembrie- la “Hospice” Casa Sperantei, Biserica “Inaltarea Domnului”(Centrul Civic), Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (Piata Sfatului)
- Ziua M. Eminescu – concurs recitari
- Zilele I.L. Caragiale – spectacol de scenete
- Participare la “Saptamana Tineretului” 6-10 martie organizata de Tineretul PNL: scenete, monologuri, cantece, dansuri prezentate la Centrul Cultural Reduta si Macromall
- Ziua francofoniei – 20 martie – participare la activitati in scoala, cat si realizarea unui spectacol la centrul Cultural Reduta
- Trupa de dansuri populare si moderne
-
Organizarea de excursii si drumetii: Moeciu de Sus, Busteni, Sinaia, Poiana Brasov, Cheile Bicazului, Lacul Rosu etc.

PROIECTE SI COLABORARI

- Consiliul Judetean Brasov
- Primaria Brasov
- Inspectoratul Scolar Brasov
- Universitatea “Transilvania” Brasov- efectuarea practicii pedagogice de catre studentii facultatii de litere, psihologie
- Grupul pentru initiative Locala “Corona”
- Directia generala pentru Protectia Drepturilor Copilului
- Directia de Sanatate Publica Brasov – Biroul de Promovare a Sanatatii
- Programul Marketing Urban
- Programul Corona- vizitarea gratuita a institutiilor de cultura din Brasov
- Firma virtuala – program interactiv pentru elevi
- Consiliul Consultativ al Elevilor din Municipiul Brasov
- Zilele Brasovului
- Colaborare in Consiliile cetatenesti din Zona Schei
- Schimburi de experienta cu licee din intreaga tara
- Programul Educational “Initiativa Scolara Krafts Food Romania” – in colaborare cu Prais Corporate Communications
- Concursuri de desen in colaborare cu Carrefour Brasov
- Programul “Casa Prieteniei” – Centrul de Plasament Codlea


Revenire la pagina precedenta